(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
  • Món Mặn
  • Món Ăn Chơi
  • Cơm Trưa Văn Phòng
  • che
  • xien
Các món chè

Các món chè

Chè Thái

Chè Thái

Xem thêm
Sâm bổ lượng

Sâm bổ lượng

Xem thêm
Chè thập cẩm

Chè thập cẩm

Xem thêm
Rau câu dừa

Rau câu dừa

Xem thêm
Bánh blan

Bánh blan

Xem thêm
Chè đậu ngự

Chè đậu ngự

Xem thêm
Chè bưởi

Chè bưởi

Xem thêm
Chè khúc bạch

Chè khúc bạch

Xem thêm
Dậu đỏ bánh lọt

Dậu đỏ bánh lọt

Xem thêm
Chè thập cẩm ĐB

Chè thập cẩm ĐB

Xem thêm
Chè long nhãn

Chè long nhãn

Xem thêm
C rau câu chân vịt

C rau câu chân vịt

Xem thêm
Chè Sa kê

Chè Sa kê

Xem thêm
Chè trôi nước

Chè trôi nước

Xem thêm
Chè Thưng

Chè Thưng

Xem thêm
Chè chuối nướng

Chè chuối nướng

Xem thêm

Niềm vui Chè Nam Bộ